Chương trình luyện thi TOEFL

Mô tả chương trình

TOEFL iBT® là bài kiểm tra đánh giá khả năng học sinh và sử dụng tiếng Anh tương đương với cấp đại học, mục tiêu cao nhất của bài kiểm tra là đánh giá khả năng của một học sinh có thể kết hợp tốt các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết để thực hiện chương trình học tập hay không.

Chương trình luyện thi TOEFL được xây dựng cho các học viên muốn làm quen với các kỳ thi học thuật hoặc muốn chuẩn bị cho bản thân các kỹ năng học thuật cần thiết để sẵn sàng cho chương trình đạo tạo chuyên sâu hơn.

Trong khóa học này tại Học xá HELP ClarkHọc xá HELP Baguio, học viên sẽ học tập với một môi trường nghiêm khắc và nhiều áp lực được vận hành bởi hệ thống Sparta nguyên bản (Học viên không thể ra ngoài trong tuần) và phương pháp giảng dạy học thuật từ các giáo viên.

Học viên sẽ có 4 lớp học 1:1 với định hướng bài thi (Phát triển kỹ năng học thuật ở 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết) và 2 lớp học nhóm 1:5 tập trung vào việc thực hành các dạng bài thi Reading và Listening. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên.

*Học viên bắt buộc phải thực hiện các bài thi thử 2 tuần 1 lần vào tối thứ 6.

Chương trình luyện thi TOEFL phù hợp với các học viên mong muốn du học tại các quốc gia sử dụng Tiếng Anh đặc biệt là du học ở Mỹ và du học Châu Âu.


Cấp độ đào tạo

TOEFL Beginner

Học viên ở trình độ sơ cấp, những học viên có khả năng giao tiếp trong các tình huống thường xuyên xảy ra trong ngày, có thể sử dụng một số mẫu câu, từ vựng ở mức cơ bản.

Cấp độ này dành cho những học sinh gặp khó khăn trong phát âm, trọng âm và ngữ điệu, vốn ngữ pháp hạn chế và những học sinh không thể duy trì khả năng nói.

Yêu cầu đầu vào: TOEFL 25 hoặc điểm đạt trong phần phỏng vấn Speaking với giáo viên.

Mục tiêu đầu ra: TOEFL 34

TOEFL Intermediate

Học viên ở trình độ trung cấp, những học viên có thể sử dụng ngôn ngữ độc lập, có sự lưu loát nhất định để giao tiếp người nước ngoài.

Đây là cấp độ cho những học sinh có khả năng nghe nói cơ bản mặc dù vẫn có một số vấn đề về phát âm, ngữ điệu hoặc nhịp độ, sử dụng từ vựng hoặc ngữ pháp chưa chính xác và cách phát triển cũng như vốn hiểu biết chung về chủ đề có phần hạn chế.

Yêu cầu đầu vào: TOEFL 35 hoặc điểm đạt trong phần phỏng vấn Speaking & Writing với giáo viên.

Mục tiêu đầu ra: TOEFL 78

TOEFL Advanced

Học viên ở trình độ cao cấp, những học viên có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ, có thể thực hiện các cuộc hội thoại phức tạp liên quan đến công việc và học tập.

Cấp độ này tương đương với những học viên có trình độ cao hơn với khả năng sử dụng tốt các cấu trúc cơ bản và phức tạp của tiếng Anh, đồng thời cho những người thường có thể đưa ra những liên hệ giữa các ý tưởng trong các bài tập cần thiết cho TOEFL.

Yêu cầu đầu vào: TOEFL 79

Mục tiêu đầu ra: TOEFL 102+


Nội dung học tập theo cấp độ

TOEFL Beginner - Giai đoạn Xây dựng Kỹ năng.

 1. Phát triển khả năng nghe hiểu.
 2. Xây dựng từ vựng và ngôn ngữ.
 3. Xây dựng kỹ năng.
 4. Tìm hiểu bài thi TOEFL.
 5. Bắt đâu rèn luyện với các cách làm bài thi cơ bản.
 6. Thực hành làm đề thi.
 7. Tiếp nhận sửa lỗi và góp ý của giáo viên.

TOEFL Intermediate - Giai đoạn Phát triển Kỹ năng.

 1. Phát triển, mở rộng từ vựng và ngôn ngữ.
 2. Phát triển, củng cố, mở rộng kỹ năng.
 3. Làm quen với dạng đề kiểm tra TOEFL.
 4. Trau chuốt cách làm bài.
 5. Thực hành với các bài kiểm tra nhỏ.
 6. Tiếp nhận sửa lỗi và góp ý của giáo viên.

TOEFL Advanced - Giai đoạn Phát triển Kỹ năng.

 1. Nắm vững, sử dụng tốt từ vựng và ngôn ngữ.
 2. Làm chủ kỹ năng làm bài.
 3. Thành thạo cấu trúc đề thi TOEFL.
 4. Nắm vững các cách làm bài.
 5. Luyện tập các bài thi hoàn chỉnh.
 6. Tiếp nhận sửa lỗi và khuyến nghị của giáo viên.

Cấu trúc lớp học theo cấp độ

Hình thức Lớp học TOEFL Beginner TOEFL Intermediate TOEFL Advanced
Yêu cầu đầu vào Cấp độ 1: 25 TOEFL
Cấp độ 2: 28 TOEFL
Cấp độ 3: 32 TOEFL
Cấp độ 1: 35 TOEFL
Cấp độ 2: 46 TOEFL
Cấp độ 3: 60 TOEFL
Cấp độ 1: 79 TOEFL
Cấp độ 2: 96 TOEFL
Cấp độ 3: 102+ TOEFL
Giờ học Thời lượng học tập Bắt buộc 8 lớp + Tùy chọn 2 lớp
Bắt buộc Lớp 1:1 TOEFL Reading(1)
TOEFL Listening(1)
TOEFL Speaking(1)
TOEFL Writing(1)
TOEFL Reading(1)
TOEFL Listening(1)
TOEFL Speaking(1)
TOEFL Writing(1)
TOEFL Speaking(1)
TOEFL Writing(1)
TOEFL Speaking(1)
TOEFL Writing(1)
Lớp nhóm TOEFL Listening & Reading(1) TOEFL Listening & Reading(1) TOEFL Listening & Reading(1)
Lớp Đặc biệt Tùy chọn Lớp học đặc biệt(2)
※Học viên phải học một Lớp học đặc biệt
Kiểm tra từ vựng Kiểm tra từ vựng(1)
(Tùy theo trình độ học viên)
Mock-Test
(Thi thử)
2 tuần/lần
(Thứ 6)
2 tuần/lần
(Thứ 6)
1 tuần/lần
(Thứ 6)
Tùy chọn Lớp Tùy chọn Tự học(2)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây!