Bài kiểm tra trình độ đầu vào khóa học ESL - HELP Clark

Bài kiểm tra trình độ đầu vào của khóa học ESL tại HELP Clark gồm 3 phần với các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, dựa trên đề thi được giao, học viên sẽ viết câu trả lời vào phiếu trả lời của mình với các đáp án phù hợp (trắc nghiệm và tự luận). Đây là bài kiểm tra năng lực nên các bạn cứ tự tin trả lời để thầy cô có thể đánh giá được năng lực của mình, sau đó chúng ta sẽ được xếp lớp theo đúng trình độ. Với trình độ học tập phù hợp, khoảng thời gian bạn du học tiếng Anh ngắn hạn tại HELP English sẽ được tận dụng tối đa và giúp bạn đạt mục tiêu của mình.

Sau khi kết thúc bài kiểm tra trình độ, thầy cô giáo sẽ chấm và kết quả của bài kiểm tra sẽ được thông báo vào buổi chiều cùng ngày.

Sau đây là cấu trúc cơ bản của Bài thi xếp lớp:

Phần 1: Listening (30 câu, 20 phút)

Các đoạn hội thoại chỉ được phát một lần duy nhất.

Câu 1-5: Nhìn hình và nghe câu hỏi rồi trả lời ĐÚNG hoặc SAI.

Câu 6-20: Nghe đoạn hội thoại ngắn rồi trả lời câu hỏi.

Câu 21-25: Nghe đoạn hội thoại, chọn từ cho sẵn để điền vào chỗ trống.

Câu 26-30: Nghe đoạn hội thoại dài và trả lời câu hỏi.

Phần 2: Reading - Grammar - Vocabulary - Writing (75 phút)

1. Reading: 30 câu, 20 phút

Câu 1-5: Sắp xếp 5 câu thành 1 đoạn văn hoàn chỉnh.

Câu 6-10: Xem mẫu quảng cáo và trả lời câu hỏi.

Câu 11-15: Đọc thư và trả lời câu hỏi.

Câu 16-20: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi ĐÚNG hoặc SAI.

Câu 21-30: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

2. Grammar: 15 câu

Câu 1-5: Trả lời câu hỏi.

Câu 6-10: Điền từ vào chỗ trống.

Câu 11-15: Tìm lỗi sai trong câu.

3. Vocabulary: 15 câu.

Câu 1-5: Điền từ.

Câu 6-10: Điền cụm từ.

Câu 11-15: Từ đồng nghĩa với từ in đậm trong câu.

4. Writing: gồm 2 bài, khoảng 30 phút

Bài 1: Nhìn hình và viết các câu hoàn chỉnh để mô tả các bước hành động trong hình. Học viên có 10 phút để hoàn thành bài này.

Bài 2: Đọc một bức thư và viết hồi đáp cho bức thư vừa đọc. Lưu ý, bức thư bạn viết phải bao gồm các nội dung gợi ý của đề bài. Học viên có 20 phút để hoàn thành bài viết này.

Phần 3: Speaking (gồm 3 câu)

Câu 1: Giáo viên sẽ cho học viên xem một tấm ảnh trong vòng 30 giây. Sau đó học viên có 60 giây để nói về tấm ảnh đó.

Câu 2: Giáo viên sẽ đặt câu hỏi (cuộc sống hàng ngày, thói quen...). Học viên có 30 giây để chuẩn bị và 60 giây để trả lời.

Câu 3: Giáo viên sẽ đặt câu hỏi (thuận lợi và bất lợi, điểm mạnh điểm yếu, quan điểm của bạn về 1 vấn đề nào đó). Học viên sẽ có 60 giây để chuẩn bị và 90 giây để trả lời.