Chi phí địa phương

Thông tin về các chi phí địa phương (giấy tờ học tập, gia hạn visa, chi phí điện nước, …) học viên cần nộp trong quá trình sinh hoạt và học tập tại trường. Tùy thời thời gian, các mức phí sẽ khác nhau và tính theo đơn vị 4 tuần

Thời gian học Đặt cọc Điện nước Giặt là Bảo trì SSP Visa ACR-Icard Sách học Thẻ ID Tổng cộng
4 tuần 3,000 1,600 500 1,000 6,800 0 0 1,700 200 14,800
6 tuần 3,000 2,400 750 1,500 6,800 3,940 0 3,400 200 21,990
8 tuần 3,000 3,200 1,000 2,000 6,800 3,940 0 3,400 200 23,540
10 tuần 3,000 4,000 1,250 2,500 6,800 9,150 3,500 5,100 200 35,500
12 tuần 3,000 4,800 1,500 3,000 6,800 9,150 3,500 5,100 200 37,050
14 tuần 3,000 5,600 1,750 3,500 6,800 12,390 3,500 6,800 200 43,540
16 tuần 3,000 6,400 2,000 4,000 6,800 12,390 3,500 6,800 200 45,090
18 tuần 3,000 7,200 2,250 4,500 6,800 15,630 3,500 8,500 200 51,580
20 tuần 3,000 8,200 2,500 5,000 6,800 15,630 3,500 8,500 200 53,130
22 tuần 3,000 8,800 2,750 5,500 6,800 18,870 3,500 10,200 200 59,620
24 tuần 3,000 9,600 3,000 6,000 6,800 18,870 3,500 10,200 200 61,170

Chú giải:

 • Đặt cọc: Tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại vào cuối chương trình, sau khi đã trừ đi tiền phạt, tiền giặt là, tiền sử dụng điện từ máy điều hòa và hư hao tải sản nếu có.
 • Phí điện nước: Chi phí điện nước hàng tháng, chưa bao gồm tiền điều hòa (Clark: 1600p/4 tuần; Baguio: 2000peso/4 tuần).
 • Phí bảo trì: Chi phí bảo trì trang thiết bị mỗi 4 tuần (1000peso/4 tuần).
 • SSP: Giấy phép học tập đặc biệt, phục vụ cho việc học tiếng Anh, có giá trị trong 6 tháng, áp dụng cho tất cả học viên học tập Tiếng Anh tại Philippines.
 • Visa: Chi phí gia hạn visa tương ứng với thời gian học tập của học viên.
 • ACR-I Card: Thẻ cư trú cho người nước ngoài, có giá trị trong vòng 1 năm, các học viên học tập có thời gian từ 8 tuần trở lên (trên 59 ngày) cần làm thẻ này theo yêu cầu của chính phủ.
 • CRTV: Giấy phép cư trú dài hạn cho người nước ngoài cư trú hơn 6 tháng (Phụ phí: 1410peso).
 • ECC: Giấy phép xuất cảnh cho người nước ngoài cư trú hơn 6 tháng (Phụ phí 500peso), giấy phép này là 1 trong những yêu cầu để học viên có thể xuất cảnh về nước.
 • Utilities: Chi phí điện nước mỗi 4 tuần.
 • Sách học: Tiền mua sách mỗi 4 tuần (1700peso/4 tuần).
 • Thẻ ID: Tiền làm thẻ ID sử dụng trong học xá.

Các chi phí có thể thay đổi tùy theo quy định của chính phủ Philippines.

Ngoài các chi phí địa phương, học viên cũng cần tham khảo chi phí học tập cho khóa học tại trường HELP English.