Chi phí địa phương

Thông tin về các chi phí địa phương (giấy tờ học tập, gia hạn visa, chi phí điện nước, …) học viên cần nộp trong quá trình sinh hoạt và học tập tại trường. Tùy thời thời gian, các mức phí sẽ khác nhau và tính theo đơn vị 4 tuần

Học xá HELP Clark

Thời gian
học
Ký quỹ Tiền nước Ký quỹ
điện
Giặt là Bảo trì SSP &
ECard
Visa ACR-I Card Sách học Thẻ ID Tổng cộng
4 tuần 3,000 600 1,000 500 1,000 10,800 0 0 1,700 200 18,800
8 tuần 3,000 1,200 2,000 1,000 2,000 10,800 3,940 0 3,400 200 27,540
12 tuần 3,000 1,800 3,000 1,500 3,000 10,800 9,150 3,500 5,100 200 41,050
16 tuần 3,000 2,400 4,000 2,000 4,000 10,800 12,390 3,500 6,800 200 49,090
20 tuần 3,000 3,000 5,000 2,500 5,000 10,800 15,630 3,500 8,500 200 57,130
24 tuần 3,000 3,600 6,000 3,000 6,000 10,800 18,870 3,500 10,200 200 65,170

Học xá HELP Baguio

Thời gian
học
Ký quỹ Tiền điện nước Giặt là Bảo trì SSP &
ECard
Visa ACR-I Card Sách học Thẻ ID Tổng cộng
4 tuần 3,000 2,500 500 1,000 10,800 0 0 1,700 200 19,700
8 tuần 3,000 5,000 1,000 2,000 10,800 3,940 0 3,400 200 29,340
12 tuần 3,000 7,500 1,500 3,000 10,800 9,150 3,500 5,100 200 43,750
16 tuần 3,000 10,000 2,000 4,000 10,800 12,390 3,500 6,800 200 52,690
20 tuần 3,000 12,500 2,500 5,000 10,800 15,630 3,500 8,500 200 61,630
24 tuần 3,000 15,000 3,000 6,000 6,800 18,870 3,500 10,200 200 70,570

Chú giải:

 • Ký quỹ chung: Tiền ký quỹ sẽ được hoàn lại vào cuối chương trình, sau khi đã trừ đi tiền phạt, tiền giặt là, tiền sử dụng điện phát sinh và hư hao tài sản nếu có.
 • Phí nước sinh hoạt: Chi phí nước hàng tháng.
 • Ký quỹ tiền điện: Ký quỹ 1000peso/tháng, ký quỹ này sẽ được trừ đi mức tiền điện tiêu thụ thực tế (chỉ tính đối với phòng ký túc và chia đều cho số lượng học viên trong phòng tại từng thời điểm).
 • Phí bảo trì: Chi phí bảo trì trang thiết bị hàng tháng.
 • SSP: Giấy phép học tập đặc biệt, phục vụ cho việc học tiếng Anh, có giá trị trong 6 tháng.
 • ECard: Thẻ ID điện tử cho người cư trú ngắn hạn tại Philippines, có giá trị trong 6 tháng.
 • Visa: Chi phí gia hạn visa tương ứng với thời gian học tập của học viên.
 • ACR-I: Thẻ cư trú cho người nước ngoài, có giá trị trong vòng 1 năm.
 • Tài liệu học tập: Bao gồm sách học (4 quyển sách), các tài liệu sử dụng trong lớp và bài kiểm tra hàng tháng. Nếu học viên dùng thêm sách học, học viên cần thanh toán thêm chi phí.
 • Thẻ ID: Chi phí làm thẻ ID sử dụng trong học xá.

Đối với học viên ở Philippines dài hơn 6 tháng, học viên phải thanh toán chi phí cho 2 loại giấy tờ khác:

 • CRTV: Giấy phép cư trú dài hạn cho người nước ngoài cư trú hơn 6 tháng (Phụ phí: 1410peso).
 • ECC: Giấy phép xuất cảnh cho người nước ngoài cư trú hơn 6 tháng (Phụ phí 500peso).

*** Chi phí địa phương sẽ nộp tại trường.
*** Chi phí địa phương có thể sẽ thay đổi theo sự thay đổi của Chính phủ Philippines.

Ngoài các chi phí địa phương, học viên cũng cần tham khảo chi phí học tập cho khóa học tại trường HELP English.