Chi phí địa phương

Thông tin về các chi phí địa phương (giấy tờ học tập, gia hạn visa, chi phí điện nước, …) học viên cần nộp trong quá trình sinh hoạt và học tập tại trường. Tùy thời thời gian, các mức phí sẽ khác nhau và tính theo đơn vị 4 tuần

Thời gian học Ký quỹ chung Phí nước Ký quỹ tiền điện Giặt là Bảo trì SSP Visa ACR-I Card Sách học Thẻ ID Tổng cộng
4 tuần 3,000 600 1,000 500 1,000 6,800 0 0 1,700 200 14,800
6 tuần 3,000 900 1,500 750 1,500 6,800 3,940 0 3,400 200 21,990
8 tuần 3,000 1,200 2,000 1,000 2,000 6,800 3,940 0 3,400 200 23,540
10 tuần 3,000 1,500 2,500 1,250 2,500 6,800 9,150 3,500 5,100 200 35,500
12 tuần 3,000 1,800 3,000 1,500 3,000 6,800 9,150 3,500 5,100 200 37,050
14 tuần 3,000 2,100 3,500 1,750 3,500 6,800 12,390 3,500 6,800 200 43,540
16 tuần 3,000 2,400 4,000 2,000 4,000 6,800 12,390 3,500 6,800 200 45,090
18 tuần 3,000 2,700 4,500 2,250 4,500 6,800 15,630 3,500 8,500 200 51,580
20 tuần 3,000 3,000 5,000 2,500 5,000 6,800 15,630 3,500 8,500 200 53,130
22 tuần 3,000 3,300 5,500 2,750 5,500 6,800 18,870 3,500 10,200 200 59,620
24 tuần 3,000 3,600 6,000 3,000 6,000 6,800 18,870 3,500 10,200 200 61,170

Chú giải:

 • Ký quỹ chung: Tiền ký quỹ sẽ được hoàn lại vào cuối chương trình, sau khi đã trừ đi tiền phạt, tiền giặt là, tiền sử dụng điện phát sinh và hư hao tài sản nếu có.
 • Phí nước sinh hoạt: Chi phí nước hàng tháng.
 • Ký quỹ tiền điện: Ký quỹ 1000peso/tháng, ký quỹ này sẽ được trừ đi mức tiền điện tiêu thụ thực tế (chỉ tính đối với phòng ký túc và chia đều cho số lượng học viên trong phòng tại từng thời điểm).
 • Phí bảo trì: Chi phí bảo trì trang thiết bị hàng tháng.
 • SSP: Giấy phép học tập đặc biệt, phục vụ cho việc học tiếng Anh, có giá trị trong 6 tháng.
 • Visa: Chi phí gia hạn visa tương ứng với thời gian học tập của học viên.
 • ACR-I: Thẻ cư trú cho người nước ngoài, có giá trị trong vòng 1 năm.
 • Tài liệu học tập: Bao gồm sách học (4 quyển sách), các tài liệu sử dụng trong lớp và bài kiểm tra hàng tháng. Nếu học viên dùng thêm sách học, học viên cần thanh toán thêm chi phí.
 • Thẻ ID: Chi phí làm thẻ ID sử dụng trong học xá.

Đối với học viên ở Philippines dài hơn 6 tháng, học viên phải thanh toán chi phí cho 2 loại giấy tờ khác:

 • CRTV: Giấy phép cư trú dài hạn cho người nước ngoài cư trú hơn 6 tháng (Phụ phí: 1410peso).
 • ECC: Giấy phép xuất cảnh cho người nước ngoài cư trú hơn 6 tháng (Phụ phí 500peso).

*** Chi phí địa phương sẽ nộp tại trường. *** Chi phí địa phương có thể sẽ thay đổi theo sự thay đổi của Chính phủ Philippines.

Ngoài các chi phí địa phương, học viên cũng cần tham khảo chi phí học tập cho khóa học tại trường HELP English.