Khóa học Tiếng Anh Gia đình - Family Course

Mô tả chương trình ESL

Học viên ở mọi trình độ (Sơ cấp – Cao cấp) đều có thể tham gia vào Chương trình này.

Bố mẹ và các bé sẽ cùng tham gia vào khóa học ESL tại HELP để phát triển các kỹ năng Tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết). Trong chương trình này, bố mẹ sẽ có 4 lớp học cá nhân 1-1 và các bé sẽ có 5 lớp học cá nhân 1-1. Bố mẹ sẽ cùng sinh hoạt và trực tiếp chăm sóc các bé trong thời gian học tập tại trường, qua đó định hướng và phát triển cả năng lực xã hội cho các bé trong môi trường quốc tế. Bố mẹ cũng có thể chuyển lớp học cá nhân 1-1 của mình cho các bé để tăng thời gian tiếp xúc với Tiếng Anh.

Trong khóa học này tại Học xá HELP Clark, học viên sẽ học tập với một môi trường nghiêm khắc và nhiều áp lực được vận hành bởi hệ thống Sparta nguyên bản (Học viên không thể ra ngoài trong tuần) và phương pháp giảng dạy học thuật từ các giáo viên.

Bố mẹ và các bé sẽ được học tập Tiếng Anh với sự tương tác cao thông qua các hoạt động trong lớp học. Tất cả các học viên được yêu cầu vận dụng tiếng Anh trong mọi tình huống để có thể phát triển và nâng cao kỹ năng giao tiếp.


Cấp độ đào tạo

Sơ cấp – Trung Cấp – Cao cấp


Thông tin chi tiết

Lớp học Bố-Mẹ Con
Lựa chọn 1 Lựa chọn 2
Lớp 1:1 Reading(1)
Listening(1)
Speaking(2)
Writing(1)
Reading(1)
Listening(1)
Speaking(2)
Writing(1)
Reading(1)
Listening(1)
Speaking(2)
Writing(1)
Lớp Đặc biệt Tùy chọn Lớp học đặc biệt(2)
※Học viên phải học một Lớp học đặc biệt
Không áp dụng. Lớp học buổi tối(2)
Kiểm tra từ vựng Kiểm tra từ vựng(1)
(Tùy theo trình độ học viên)
Lớp Tùy chọn Tự học(2)

Phụ chú

  • Đối với trẻ dưới 6 tuổi, các con sẽ học tại trường mẫu giáo Gentry (trong khuôn viên trường) theo lịch học quy định (9:00 - 14:30) sau đó cha mẹ sẽ đón con về và quản lý, bữa trưa trẻ sẽ dùng bữa cùng bố mẹ. Trong thời gian học tập tại trường mẫu giáo, sẽ phát sinh chi phí học liệu (5000peso).
  • Các thành viên trong gia đình sẽ ở cùng nhau và tự quản lý nhau.
  • Học viên của khóa học sẽ sinh hoạt theo nội quy của học sinh thông thường khác.
  • Con có thể tham gia hoạt động cuối tuần tại trường nếu trường có khả năng cung cấp hoạt động.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây!