Chi phí học tập

Chi phí học tập của học viên tại HELP English gồm học phí (chi phí cho các lớp học, tài liệu giáo viên sử dụng, các bài kiểm tra trình độ đầu vào và cuối khóa) và kí túc phí (chi phí sử dụng phòng ở, bảo trì đồ đạc, 3 bữa ăn hàng ngày trong tuần...

Chi phí ghi danh

Học viên sẽ nộp phí ghi danh 100$ khi đăng ký nhập học tại trường. Nếu học viên gia hạn khóa học, sẽ không cần nộp lại phí ghi danh.


Chi phí ký túc xá

Kí túc xá phí được tính theo đơn vị 4 tuần. Trong khoản phí này đã bao gồm bữa ăn và nước uống tại trường.

Loại phòng HELP Clark HELP Baguio
Phòng 4 $ 600 -
Phòng 3 $ 680 -
Phòng 2 $ 780 $ 780
Phòng 2+1 - $ 850
Phòng 1 $ 1030 $ 1030

*Phòng 2+1: Phòng 2 học sinh ở cùng 1 giáo viên, buổi tối thứ 2- 6, học sinh ở dạng phòng này sẽ có thêm lớp 1:2 vào khung giờ 21:00-22:00.


Chi phí khóa học

Học phí được tính theo đơn vị 4 tuần. Trong khoản phí này đã chi phí học cho các loại lớp học.

Khóa học HELP Clark HELP Baguio
ESL $ 800 $ 800
ESL Intensive $ 940 $ 940
Business English $ 900 -
Family Program $ 900 -
IELTS, TOEIC Basic $ 900 $ 900
IELTS, TOEIC Intermediate $ 900 $ 900
IELTS, TOEIC Advanced - $ 940
IELTS Guaranteed 5.5 $ 1050 $ 1050
IELTS Guaranteed 6.0 $ 1150 $ 1150
IELTS Guaranteed 6.5 - $ 1,250
IELTS Guaranteed 7.0 - $ 1,350

*Khóa học Family: Học phí được tính cho mỗi thành viên trong gia đình với nội dung ESL, nếu thành viên gia đình muốn đổi khóa, sẽ có phí chênh lệch phụ thu thêm.


Cách tính chi phí học tập

Học viên lấy học phí của khóa học lựa chọn cùng với phòng ở mong muốn, nhân với số tuần mong muốn học tập rồi chia cho 4 để tính ra được chi phí học tập cho tổng thời gian.

Ví dụ:
Học viên mong muốn học 12 tuần, khóa ESL phòng 4.
Tổng chi phí học tập = (800 + 600) x 12 / 4 = 1400 x 3 = 4200$

Chi phí học tập này chưa bao gồm các chi phí địa phường như gia hạn visa, điện nước, sách học...

Ngoài chi phí học tập, học viên cần tính toán chi phí địa phương (các chi phí làm giấy tờ, gia hạn visa khi học tập...) trong thời gian học tại Philippines.