Chi phí học tập

Chi phí học tập của học viên tại HELP English gồm học phí (chi phí cho các lớp học, tài liệu giáo viên sử dụng, các bài kiểm tra trình độ đầu vào và cuối khóa) và kí túc phí (chi phí sử dụng phòng ở, bảo trì đồ đạc, 3 bữa ăn hàng ngày trong tuần...

Phòng Kí túc

Kí túc xá phí được tính theo đơn vị 4 tuần. Trong khoản phí này đã bao gồm bữa ăn và nước uống tại trường.

Loại phòng HELP Clark HELP Baguio
Phòng 4 $ 600 $ 600
Phòng 3 $ 680 $ 680
Phòng 2 $ 780 $ 780
Phòng 1 $ 1030 $ 1030

Học phí

Học phí được tính theo đơn vị 4 tuần. Trong khoản phí này đã chi phí học cho các loại lớp học.

Khóa học HELP Clark HELP Baguio
ESL $ 800 $ 800
ESL Intensive $ 940 $ 940
Business English $ 900 -
Family Program $ 840 -
IELTS, TOEIC, TOEFL Basic $ 900 $ 900
IELTS, TOEIC, TOEFL Intermediate $ 900 $ 900
IELTS, TOEIC, TOEFL Advanced - $ 940
IELTS Guaranteed 5.5 $ 1000 $ 1000
IELTS Guaranteed 6.0 $ 1000 $ 1000
IELTS Guaranteed 6.5 - $ 1,150
IELTS Guaranteed 7.0 - $ 1,350

Cách tính chi phí học tập

Học viên lấy học phí của khóa học lựa chọn cùng với phòng ở mong muốn, nhân với số tuần mong muốn học tập rồi chia cho 4 để tính ra được chi phí học tập cho tổng thời gian.

Ví dụ:
Học viên mong muốn học 12 tuần, khóa ESL phòng 4.
Tổng chi phí học tập = (800 + 600) x 12 / 4 = 1400 x 3 = 4200$

Chi phí học tập này chưa bao gồm các chi phí địa phường như gia hạn visa, điện nước, sách học...

Ngoài chi phí học tập, học viên cần tính toán chi phí địa phương (các chi phí làm giấy tờ, gia hạn visa khi học tập...) trong thời gian học tại Philippines.