Chương trình Tiếng Anh giao tiếp ESL

Mô tả chương trình ESL

ESL là chương trình đào tạo Tiếng Anh cho người có tiếng mẹ đẻ không phải là Tiếng Anh. Mục tiêu của khóa học là phát triển năng lực ngôn ngữ của học viên thông qua mô hình lớp một – một kết hợp kỹ năng nói với các kỹ năng khác

Chương trình ESL của HELP là một chương trình chuyên sâu cho những học viên muốn tham gia nhiều hơn trong các lớp học thông qua việc khám phá nhiều chủ đề và tình huống đời thực để chuẩn bị cho những tình huống quốc tế. Học viên ở mọi trình độ (Sơ cấp – Cao cấp) đều có thể tham gia vào khóa học ESL. Khóa học là được xây dựng với một cách tiếp cận toàn diện tới Tiếng Anh, học viên được củng cố, rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp từ cơ bản tới nâng cao (về Phát âm, từ vựng, ngữ pháp, cách diễn đạt, kỹ năng nghe hiểu-đọc hiểu).

Trong khóa học này tại Học xá HELP ClarkHọc xá HELP Baguio, học viên sẽ học tập với một môi trường nghiêm khắc và nhiều áp lực được vận hành bởi hệ thống Sparta nguyên bản (Học viên không thể ra ngoài trong tuần) và phương pháp giảng dạy học thuật từ các giáo viên.

Hàng ngày, học viên sẽ có 4-5 lớp học 1:1 tập trung vào 4 kỹ năng chính (Nghe, Nói, Đọc, Viết) và 2 lớp học nhóm 1:5 để vận dụng các kỹ năng Tiếng Anh đã học dựa trên các hoạt động trong lớp. Bên cạnh đó, các lớp học đặc biệt (bắt buộc tham gia) sẽ bổ trợ các kiến thức Tiếng Anh liên quan khác cho học viên (với các lớp học học thuật và không học thuật).

Chương trình ESL phù hợp với các học viên muốn học tập Tiếng Anh từ cơ bản hoặc muốn phát triển kỹ năng giao tiếp cho cuộc sống đời thường và công việc.

Chương trình gồm 9 cấp độ, từ cơ bản tới nâng cao, sau cấp độ 5, học viên sẽ học chuyên sâu với mục đích học thuật.


Cấp độ đào tạo

Sơ cấp – Trung Cấp – Cao cấp


Thông tin chi tiết

Hình thức Lớp học ESL ESL Intensive
Giờ học Thời lượng học tập Bắt buộc 11 lớp Bắt buộc 12 lớp
Bắt buộc Lớp 1:1 Reading (1)
Speaking (2)
Writing (1)
Reading (1)
Listening (1)
Speaking (2)
Writing (1)
Lớp nhóm Ngữ pháp/ Thuyết trình/ Tranh luận (1)
Listening (1)
Lớp Phát âm Lớp học Phát âm Buổi sáng (1)
Lớp Đặc biệt Lớp học đặc biệt (1)
Kiểm tra từ vựng Kiểm tra Phát âm từ vựng (1)
(Tùy theo trình độ học viên)
Tự học Tự học cá nhân (1)
Tự học nhóm (1)

Lịch trình mẫu

Thời gian Khóa học ESL Khóa học ESL Intensive
7:00-8:00 Bữa sáng Bữa sáng
7:45-8:25 Morning Reading Class (A) Morning Reading Class (A)
8:30-9:10 Morning Reading Class (B) Morning Reading Class (B)
9:20-10:00 Lớp 1:1 ESL Speaking Lớp 1:1 ESL Speaking
10:10-10:50 Lớp nhóm (Grammar/ Presentation/ Debate) Lớp nhóm (Grammar/ Presentation/ Debate)
11:00-11:40 Lớp 1:1 ESL Reading Lớp 1:1 ESL Reading
11:40-12:15 Bữa trưa Bữa trưa
12:25-13:05 Giờ tự học Giờ tự học
13:15-13:55 Lớp 1:1 ESL Speaking Lớp 1:1 ESL Speaking
14:05-14:45 Giờ tự học Lớp 1:1 ESL Speaking
14:55-15:35 Lớp 1:1 ESL Writing Lớp 1:1 ESL Writing
15:45-16:25 Lớp học nhóm ESL Listening Lớp học nhóm ESL Listening
16:35-17:15 Lớp đặc biệt Lớp đặc biệt
17:15-18:00 Bữa tối Bữa tối
19:00-20:00 Giờ tự học cá nhân Giờ tự học cá nhân
20:00-20:30 Kiểm tra từ vựng Kiểm tra từ vựng
22:00-23:00 Giờ tự học theo nhóm Giờ tự học theo nhóm

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây!