Lịch nhập học HELP English

HELP English tổ chức lịch nhập học 2 tuần 1 lần, học viên có thể tham khảo thông tin dưới đây: