HELP English Nâng cấp chương trình học và thay đổi hệ thống quản lý từ 12/2/2024Từ ngày 12/ 2/ 2024, nhằm tối ưu hóa chất lượng, hiệu quả của chương trình học và đem đến những phương pháp học tập, rèn luyện tốt nhất cho học viên. HELP xin trân trọng thông báo nhà trường sẽ áp dụng những quy định mới về học thuật, quản lý học viên và tổ chức lớp học. Cụ thể:

I. NÂNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Mỗi chương trình kéo dài 4 tuần với 10 lớp BẮT BUỘC trong một ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu bao gồm:
 • 1 Lớp học phát âm buổi sáng: được phân chia theo trình độ của học viên.
 • 4 lớp học cá nhân (1:1): trong đó tập trung vào kỹ năng nói và viết
 • 2 lớp học nhóm nhỏ (tăng thêm +1 lớp): tập trung cho kỹ năng nghe, các hoạt động tăng cường khả năng nói.
 • 1 lớp học đặc biệt
 • 1 lớp kiểm tra từ vựng: áp dụng hình thức ghi âm. 
 • 2 giờ tự học bắt buộc
Tận dụng lợi thế của hình thức học 1:1 để tập trung xây dựng phản xạ, phát triển kỹ năng tương tác của học viên, ưu tiên trực tiếp cho kỹ năng: nói, viết. 
Tăng cường lớp học nhóm nhỏ và tập trung vào các kỹ năng: đọc, nghe để tối ưu hóa thời gian học tập, tăng cường việc trao đổi, làm việc nhóm để thúc đẩy sự tinh thần học tập và sự tiến bộ cho học viên.

Với việc nâng cấp chương trình học, cấu trúc các khóa học sẽ thay đổi như sau:
 • Khóa ESL: 4 lớp học cá nhân (2 lớp Nói, 1 lớp Đọc, 1 lớp Viết), 2 lớp nhóm nhỏ (1 lớp Nghe, 1 lớp Hoạt động như Ngữ pháp/ Thuyết Trình/ Phản biện)
 • Khóa Business: 5 lớp cá nhân (2 lớp Nói, 1 lớp Đọc, 1 lớp Viết, 1 lớp Nghe)
 • Khóa TOEIC: 4 lớp cá nhân (2 lớp Nghe, 2 lớp Đọc), 2 lớp nhóm nhỏ (1 lớp Nghe, 1 lớp Hoạt động như Ngữ pháp/ Thuyết Trình/ Phản biện)
 • Khóa IELTS: 4 lớp cá nhân (2 lớp Nói, 2 lớp Viết), 2 lớp nhóm nhỏ (1 lớp Nghe, 1 lớp Đọc).
Lưu ý: Lớp học đặc biệt sẽ được dời sang khung giờ 16:35 các ngày trong tuần. (Từ thứ 2 -5).

Thời khóa biểu dự kiến: 

Thời khóa biểu ESL hàng ngày tại Trường Anh ngư HELP
Thời khóa biểu IELTS & TOEIC hàng ngày tại Trường Anh ngư HELP

Lưu ý mới cho chương trình học IELTS
Nhà trường sẽ căn cứ vào bài kiểm tra đánh giá năng lực để phân chia học viên theo các cấp độ học IELTS như sau:
 • Điểm đầu vào dưới 3.0: Tham gia 4 tuần học ESL để trang bị từ vựng và kiến thức cơ bản (Học viên sẽ được thi lại IELTS mock test sau 2 tuần để đánh giá lại kỹ năng).
 • Điểm đầu vào 3.0 - 3.5: Khóa học tiền đề IELTS
 • Điểm đầu vào 4.0: Khóa học IELTS sơ cấp
 • Điểm đầu vào 4.5: Khóa học IELTS trung cấp
 • Điểm đầu vào 5.0: Khóa học IELTS cao cấp
Chú ý:
 • IELTS mock test sẽ được thực hiện sau mỗi 4 tuần học. 
 • Nếu học viên đạt trình độ 5.0, bài test sẽ được tăng cường sau mỗi 2 tuần học. 
 • Nếu bài thi đạt kết quả thấp hơn đầu ra của khóa học, học viên sẽ phải thực hiện lại bài mock test vào thứ Bảy.
 • Khóa học IELTS đảm bảo đầu ra sẽ có bài mock test hàng tuần. 

II. TỔ CHỨC LỚP HỌC TỪ VỰNG VÀ GIỜ TỰ HỌC BẮT BUỘC

Thay đổi hình thức kiểm tra từ vựng:

Chúng tôi sẽ tập trung vào việc ghi nhớ từ vựng cùng với việc học cách phát âm, hình thức kiểm tra từ vựng trên giấy sẽ được chuyển sang dạng ghi âm từ vựng. 
Ngoài ra, sẽ vẫn duy trì bài kiểm tra Từ vựng hàng tuần vào thứ Sáu cho tất cả học từ vựng trong tuần.

Cách tổ chức giờ tự học bắt buộc: 

Để bồi dưỡng việc học và ôn tập lại kiến thức, học sinh sẽ phải tham gia tự học vào 19:00-20:00 các ngày trong tuần (tại phòng học cá nhân) và 22:00-23:00 các ngày trong tuần (Tại phòng học nhóm).

III. THAY ĐỔI VỀ VIỆC QUẢN LÝ HỌC VIÊN

Áp dụng mô hình quản lý Elite Sparta:

Học viên sẽ không được ra ngoài vào thứ Sáu (trừ thứ Sáu vào tuần cuối cùng của chương trình), học viên sinh hoạt toàn thời gian trong trường, chỉ ra ngoài vào Thứ 7 và Chủ nhật.

Hình phạt chuyên cần:

Khi học viên vắng mặt không có lý do chính đáng đối với bất kỳ buổi học nào trong ngày (bao gồm cả kiểm tra từ vựng và tự học), học viên sẽ được yêu cầu học 2 giờ cho mỗi buổi vắng mặt vào ngày thứ Bảy.
 • Nghỉ quá 4 tiết học (tương đương 8 tiếng tự học), thứ 7 không được ra ngoài. 
 • Nghỉ quá 8 tiết học (tương đương 16 tiếng tự học), thứ 7 và chủ nhật không được ra ngoài.

Trên đây là những thay đổi, cập nhật mới nhất về quy định của trường Anh ngữ HELP Philippines. Rất mong nhận được sự chấp hành, hợp tác và góp ý từ học viên để chương trình học ngày một hoàn thiện hơn.