Tự học tiếng Anh: Cách sử dụng ngữ danh từ trong tiếng Anh

Trong bài học này của HELP English Academy, chúng ta sẽ cùng tiềm hiểu về ngữ danh từ bao gồm: khái niệm, định nghĩa, cách sử dụng, một số lưu ý khi sử dụng. Bạn có thể sử dụng Ctrl + F để tìm kiếm nội dung muốn tham khảo nhé!

Cách sử dụng ngữ danh từ trong tiếng Anh

Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun):

Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với a hay với the. VD: one book, two books, ...

Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với a, còn thechỉ trong một số trường hợp đặc biệt. VD: milk (sữa). Bạn không thể nói "one milk", "two milks" ... (Một số vật chất không đếm được có thể được chứa trong các bình đựng, bao bì... đếm được. VD: one glass of milk - một cốc sữa).

 • Một số danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt. VD: person - people; child - children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice ...
 • Một số danh từ đếm được có dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng có "a" và không có "a": an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish.
 • Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water ... đôi khi được dùng như các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của vật liệu đó. Vd: This is one of the foods that my doctor wants me to eat.
 • Danh từ "time" nếu dùng với nghĩa là "thời gian" là không đếm được nhưng khi dùng với nghĩa là "thời đại" hay "số lần" là danh từ đếm được. Vd: You have spent too much time on that homework. (thời gian, không đếm được) / I have seen that movie three times before. (số lần, đếm được).

Các định ngữ dùng được với các danh từ đếm được và không đếm được.

WITH COUNTABLE NOUN WITH UNCOUNTABLE NOUN
a(n), the, some, any the, some, any
this, that, these, those this, that
none, one, two, three,... None
many
a lot of
a [large / great] number of
(a) few
fewer... than
more....than
much (thường dùng trong câu phủ định, câu hỏi)
a lot of
a large amount of
(a) little
less....than
more....than

Một số từ không đếm được nên biết:

sand, food, meat, water
money, news, measles (bệnh sởi), soap
information, air, mumps (bệnh quai bị), economics
physics, mathematics, politics, homework

Note: advertising là danh từ không đếm được nhưng advertisement là danh từ đếm được, chỉ một quảng cáo cụ thể nào đó.

Vd: There are too many advertisements during TV shows.

Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an"

Dùng a hoặc an trước một danh từ số ít đếm được. Chúng có nghĩa là một. Chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể chưa được đề cập từ trước. A ball is round. (nghĩa chung, khái quát, chỉ tất cả các quả bóng)
I saw a boy in the street. (chúng ta không biết cậu bé nào, chưa được đề cập trước đó)

Cách dùng “an”:

Quán từ an được dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Bao gồm:

 • Các từ bắt đầu bằng các nguyên âm a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object.
 • Một số từ bắt đầu bằng u, y: an uncle, an umbrella.
 • Một số từ bắt đầu bằng h câm: an heir, haft an hour.
 • Các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/ an M.P

Cách dùng “a” với:

Dùng a trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm. Chúng bao gồm các chữ cái còn lại và một số trường hợp bắt đầu bằng u, y, h. VD: a house, a university, a home party, a heavy load, a uniform, a union, a year income,...

 • Đứng trước một danh từ mở đầu bằng "uni..." phải dùng "a" (a university/ a uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (lời ca ngợi), euphemism (lối nói trại), eucalyptus (cây khuynh diệp)
 • Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/a great deal of/a couple/a dozen.
 • Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred - a/one thousand.
 • Dùng trước "half" (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half, hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày).
 • Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth.
 • Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day.

Cách dùng quán từ xác định "The"

Dùng the trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc đã được đề cập đến trước đó, hoặc những khái niệm phổ thông, ai cũng biết.

The boy in the corner is my friend. (Cả người nói và người nghe đều biết đó là cậu bé nào)
The earth is round. (Chỉ có một trái đất, ai cũng biết)

Với danh từ không đếm được, dùng the nếu nói đến một vật cụ thể, không dùng the nếu nói chung.
Sugar is sweet. (Chỉ các loại đường nói chung)
The sugar on the table is from Cuba. (Cụ thể là đường ở trên bàn)

Với danh từ đếm được số nhiều, khi chúng có nghĩa đại diện chung cho một lớp các vật cùng loại thì cũng không dùng the.
Oranges are green until they ripen. (Cam nói chung)
Athletes should follow a well-balanced diet. (Vận động viên nói chung).

Một số trường hợp thông dụng dùng The theo quy tắc trên:

 • The + danh từ + giới từ + danh từ: The girl in blue, the Gulf of Mexico.
 • Dùng trước những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only: The only way, the best day.
 • Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s
 • The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ: The man to whom you have just spoken is the chairman.
 • The + danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (thức ăn đông lạnh)
 • Đối với man khi mang nghĩa "loài người" tuyệt đối không được dùng the: Since man lived on the earth ... (kể từ khi loài người sinh sống trên trái đất này)
 • Dùng trước một danh từ số ít để chỉ một nhóm, một hạng người nhất định trong xã hội: The small shopkeeper: Giới chủ tiệm nhỏ/ The top offcial: Giới quan chức cao cấp
 • The + adj: Tượng trưng cho một nhóm người, chúng không bao giờ được phép ở số nhiều nhưng được xem là các danh từ số nhiều. Do vậy động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôi thứ 3 số nhiều: The old = The old people;
  The old are often very hard in their moving
 • The + tên gọi các đội hợp xướng/ dàn nhạc cổ điển/ ban nhạc phổ thông: The Back Choir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles.
 • The + tên gọi các tờ báo (không tạp chí)/ tàu biển/ các khinh khí cầu: The Times/ The Titanic/ The Hindenberg
 • The + họ của một gia đình ở số nhiều = gia đình nhà: The Smiths = Mr/ Mrs Smith and children
 • Thông thường không dùng the trước tên riêng trừ trường hợp có nhiều người hoặc vật cùng tên và người nói muốn ám chỉ một người cụ thể trong số đó:
  There are three Sunsan Parkers in the telephone directory. The Sunsan Parker that I know lives on the First Avenue.
 • Không dùng "the" trước bữa ăn: breakfast, lunch, dinner: We ate breakfast at 8 am this morning.
  Trừ khi muốn ám chỉ một bữa ăn cụ thể:
  The dinner that you invited me last week were delecious.
 • Không dùng "the" trước một số danh từ như home, bed, church, court, jail, prison, hospital, school, class, college, university v.v... khi nó đi với các động từ và giới từ chỉ chuyển động chỉ đi đến đó là mục đích chính hoặc ra khỏi đó cũng vì mục đích chính: Students go to school everyday.
  The patient was released from hospital.
  Nhưng nếu đến đó hoặc ra khỏi đó không vì mục đích chính thì dùng "the".
  Students go to the school for a class party.
  The doctor left the hospitalfor lunch.

Một số trường hợp điển hình sử dụng và không sử dụng "the"

Có "The" Không "The"
Dùng trước tên các đại dương, sông ngòi, biển, vịnh và các cụm hồ (số nhiều): The Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gufl, the Great Lakes. Trước tên một ngọn núi Mount Vesuvius
Trước tên các dãy núi: The Rocky Mountains Trước tên các hành tinh hoặc các chòm sao Venus, Mars
Trước tên những vật thể duy nhất trong vũ trụ hoặc trên thế giới: The earth, the moon Trước tên các trường này nếu trước nó là một tên riêng Stetson University
The schools, colleges, universities + of + danh từ riêng: The University of Florida Trước các danh từ đi cùng với một số đếm Chapter three, Word War One
The + số thứ tự + danh từ: The third chapter. Trước tên các nước chỉ có một từ: China, France, Venezuela, Vietnam
Trước tên các cuộc chiến tranh khu vực với điều kiện tên khu vực đó phải được tính từ hoá: The Korean War (The Vietnamese economy) Trước tên các nước mở đầu bằng New, một tính từ chỉ hướng: New Zealand, North Korean, France
Trước tên các nước có hai từ trở lên (ngoại trừ Great Britain): The United States, The Central African Republic Trước tên các lục địa, tỉnh, tiểu bang, thành phố, quận, huyện: Europe, Florida
Trước tên các nước được coi là một quần đảo hoặc một quần đảo: The Phitdpines, The Virgin Islands, The Hawaii Trước tên bất kì môn thể thao nào baseball, basketball
Trước tên các tài tdệu hoặc sự kiện lịch sử: The Constitution, The Magna Carta Trước các danh từ trừu tượng (trừ một số trường hợp đặc biệt): freedom, happiness
Trước tên các nhóm dân tộc thiểu số: the Indians Trước tên các môn học nói chung mathematics
Trước tên các môn học cụ thể: The Sotdd matter Physics Trước tên các ngày lễ, tết Christmas, Thanksgiving
Trước tên các nhạc cụ khi đề cập đến các nhạc cụ đó nói chung hoặc khi chơi các nhạc cụ đó: The viotdn is difficult to play Trước tên các loại hình nhạc cụ trong các hình thức âm nhạc cụ thể Rock, classical music..) form jazz on trumpet and piano

Cách sử dụng another và other

Hai từ này thường gây nhầm lẫn.

Dùng với danh từ đếm được Dùng với danh từ không đếm được
 • an + other + danh từ đếm được số ít = một cái nữa, một cái khác, một người nữa, một người khác (= one more).
  another pencil = one more pencil
 • the other + danh từ đếm được số ít = cái cuối cùng còn lại (của một bộ), người còn lại (của một nhóm), = last of the set.
  the other pencil = the last pencil present

Không dùng

 • Other + danh từ đếm được số nhiều = mấy cái nữa, mấy cái khác, mấy người nữa, mấy người khác (= more of the set).
  other pencils = some more pencils
 • The other + danh từ đếm được số nhiều = những cái còn lại (của một bộ), những người còn lại (của một nhóm), = the rest of the set.
  the other pencils = all remaining pencils
 • Other + danh từ không đếm được = một chút nữa (= more of the set).
  other water = some more water
 • The other + danh từ không đếm được = chỗ còn sót lại.
  the other water = the remaining water

Anotherother là không xác định trong khi the other là xác định; nếu chủ ngữ là đã biết (được nhắc đến trước đó) thì ta có thể bỏ danh từ đi sau another hoặc other, chỉ cần dùng another hoặc other như một đại từ là đủ.Khi danh từ số nhiều bị lược bớt (trong cách nói tắt nêu trên) thì other trở thành others. Không bao giờ được dùng others + danh từ số nhiều:

I Don 't want this book. Please give me another.
(another = any other book - not specific)
I Don 't want this book. Please give me the other.
(the other = the other book, specific)
This chemical is poisonous. Others are poisonous too.
(others = the other chemicals, not specific)
I Don 't want these books. Please give me the others.
(the others = the other books, specific)

Trong một số trường hợp người ta dùng one hoặc ones đằng sau another hoặc other thay cho danh từ:

I Don 't want this book. Please give me another one.
I don't want this book. Please give me the other one.
This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too.
I don't want these books. Please give me the other ones.

This hoặc that có thể dùng với one nhưng thesethose không được dùng với ones, mặc dù cả 4 từ này đều có thể dùng thay cho danh từ (với vai trò là đại từ) khi không đi với one hoặc ones:

I don't want this book. I want that.

Cách sử dụng little, a little, few, a few

Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định)
I have little money, not enough to buy groceries.

A little + danh từ không đếm được: có một chút, đủ để
I have a little money, enough to buy groceries.

Few + danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để (có tính phủ định)
I have few books, not enough for reference reading

A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để
I have a few records, enough for listening.

Trong một số trường hợp khi danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở phía dưới chỉ cần dùng little hoặc few như một đại từ là đủ (cũng giống như đối với other/another; this/that).
Are you ready in money. Yes, a little.

Quite a few + đếm được = Quite a bit + không đếm được = Quite a lot of + noun = rất nhiều.

Sở hữu cách

The noun's + noun: Chỉ được dùng cho những danh từ chỉ người hoặc động vật, không dùng cho các đồ vật.
The student'sbook, The cat's legs.

Đối với danh từ số nhiều đã có sẵn "s" ở đuôi chỉ cần dùng dấu phẩy
The students' book.

Nhưng đối với những danh từ đổi số nhiều đặc biệt không "s" ở đuôi vẫn phải dùng đầy đủ dấu sở hữu cách.
The children's toys, The people's willing

Nếu có hai danh từ cùng đứng ở sở hữu cách thì danh từ nào đứng gần danh từ bị sở hữu nhất sẽ mang dấu sở hữu.
Paul and Peter's room.

Đối với những tên riêng hoặc danh từ đã có sẵn "s" ở đuôi có thể chỉ cần dùng dấu phẩy và nhấn mạnh đuôi khi đọc hoặc dùng sở hữu cách và phải thay đổi cách đọc. Tên riêng không dùng "the" đằng trước.
The boss' car = the boss's car [bosiz]
Agnes' house = Agnes 's [siz] house.

Sở hữu cách cũng được dùng cho thời gian (năm, tháng, thập niên, thế kỉ)
The 1990s' events: những sự kiện của thập niên 90
The 21st century's prospects.

Dùng cho các mùa trong năm trừ mùa xuân và mùa thu. Nếu dùng sở hữu cách cho hai mùa này thì người viết đã nhân cách hoá chúng. Ngày nay người ta dùng các mùa trong năm như một tính từ cho các danh từ đằng sau, ít dùng sở hữu cách.
The Autumn's leaf: chiếc lá của nàng thu.

Dùng cho tên các công ty lớn, các quốc gia
The Rockerfeller's oil products.
China's food.

Đối với các cửa hiệu có nghề nghiệp đặc trưng chỉ cần dùng danh từ với dấu sở hữu.
In a florist's
At a hairdresser's
Đặc biệt là các tiệm ăn với tên riêng: The Antonio's

Dùng trước một số danh từ bất động vật chỉ trong một số thành ngữ
a stone's throw from ...(Cách nơi đâu một tầm đá ném).


Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ lại bài viết này cho các bạn khác nhé!